Hem Verksamhet
Verksamhet PDF Skriv ut

Stommen i vår verksamhet är gudstjänsterna, i regel varje söndag kl. 14. En auktion per termin, bibelstudier, temadagar och föreningshelger är också viktiga för föreningens sammanhållning.

Under en vecka på sommaren svarar vår förening för en tältvecka, som ELMsyd står som arrangör för.

En viktig del av det utåtriktade arbetet i Ingelsträde utgörs av närradioutsändningar. Inom ramen för Höganäs Närradioförening startades 1991 ?Radio BV?, där den sändande föreningen heter ?Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening?. Programmen utgörs av morgonandakter, inspelade söndagsgudstjänster och nyproducerade halvtimmes¬program samt bibelstudieserien Vägen Genom Bibeln, och totala sändningstiden är c:a 8 timmar per vecka.

 

Program

Missionsländerna

Kontakta oss

Ordförande:
Nils-Erik Nilsson
Tel: 042-650 54

Ingelsträde Missionshus
Ingelsträdebyaväg 23
263 91 Höganäs

Mer info...