Historia Skriv ut

?r 2005 firade missionshuset sitt 100-årsjubileum, och det betyder att ordet om Jesus Kristus har funnits i Ingelsträde med omnejd i 100 år. Folk kom i stora skaror i början av 1900-talet för att höra det under­bara budskapet, och den lokal som man från början hyrt för att samlas i blev snart för liten. 1905 byggde man ett större hus mitt i byn och bildade samtidigt en förening, som under cirka 50 år bestod av en Missions­för­ening och en Ungdomsförening med skilda styrelser, därefter slogs de båda samman till Ingels­trä­de Missions­för­ening.

Söndagspredikan, i regel varje söndag kl. 14, är huvudstommen i verksam­he­ten, som det också har varit genom hela föreningens historia. Viktiga för för­eningens liv och sammanhållning är också auktioner, bibelstudier, temadagar och föreningshelger.